ERDÉLYi szállás
EDIT VENDÉGHÁZ HARGITAi
                                 "Ha a föld Isten kalapja, úgy Erdély bokréta rajta."

MENÜ

-------------- -----------------

PÜNKÖSD

Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor

Copyright © 2009 szamfil1@gmail.com Minden jog fenntartva.

csiksomlyó felvételt készitette:szamfil

Csíksomlyói pünkösdi búcsú programja

 

A csíksomlyói kegytemplom – pápai kisbazilikában minden nap teljes búcsú nyerhető
A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges:

a) Szentségi gyónás – annak kifejezéséül, hogy az Egyház bűnbocsátó hatalma által akar megbékélni a lélek Istennel.
b) Szentáldozás, lehetőleg a teljes búcsú elnyerésének napján – a Krisztussal való szentségi közösség megvalósulásáért.
c) A teljes búcsú elnyerésének legalább általános szándéka.
d) Mentesség minden bűntől, még a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodástól is.
c) Imádság a Szentatya szándékára.

Mi a búcsú?
A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó ideigtartó büntetések elengedése részben vagy teljesen.
2. Ki nyerhet búcsút?
A búcsút a megfelelően fölkészült katolikus hivő, nyerheti el az Egyház segítségével, ha teljesítette a kiszabott föltételeket.
3. Miért engedélyezhet az Egyház búcsút?
Az Egyház azért engedélyezhet búcsút, mert mint a megváltás szolgálója, a Megváltó Krisztus, a Boldogságos Szűz Mária és az összes szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abból részesítheti tagjait.
4. Mit jelent a büntetések elengedése?
Isten országában rend van és igazságosság, ami azt jelenti, hogy minden jótett jutalmat és minden rossz tett, azaz bűn, büntetést kap, vagy e földi életben, vagy a másvilágon. Miként a jutalom arányos a jótett érdemével, úgy a büntetés is arányos a bűn súlyával.
A bocsánatos bűnökért ideig tartó, a halálos bűnökért örökké tartó büntetés, azaz kárhozat jár. Ha az ember bocsánatot nyer a bűneire, visszakapja az elvesztett kegyelmi életet, s újra kedvessé válik Isten szemében. Ez Isten irgalmának ajándéka. Isten azonban igazságos is, és igazságossága megköveteli, hogy az elkövetett bünök büntetést kapjanak. Ezért marad vissza mind a halálos, mind a bocsánatos bűnök megbocsátása után bizonyos mennyiségű, azaz bizonyos ideig tartó büntetés, melyet az ember vagy leró, vagy elengedését külön ajándékként megkapja. Ez az elengedés – mint ajándék – a BÚCSÚ.
5. Miért éppen búcsúnak nevezzük ezt az ajándékot?
 
Ennek az ajándéknak a latin neve indulgentia, ami azt jelenti, hogy elengedés. Ez az elnevezés Isten és a Pápa oldaláról nézi az ajándékot, és az elengedés gesztusát emeli ki. A magyar név az ajándékot nyerö lélek oldaláról nézi a kérdést, és innen nézve azt fejezi ki, hogy az ember búcsút vehet a különben reá váró büntetésektől, azaz megszabadul tőlük. E búcsúvétel alapján adták eleink a búcsú nevet az elengedés ajándékának.

 

 

Szentmisék sorrendje

Pünkösdi búcsú

 
700, 800, 1900
 Vasárnapokon és ünnepnapokon: 800, 1030, 1800 (télen), 800, 1030, 1900 (nyáron); hétköznapokon: 730, 1800 (télen), illetve 730, 1900 (nyáron). 

Forrás:http://www.csiksomlyo.ro/joomla2/index.php/programok

A hagyománynak megfelelően a búcsú programja a következő:
Péntek•Este a 19 órakor kezdödő szentmise nyítja meg a pünkösdi búcsút Csíksomlyón, amelyet a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás követ.
Szombat 5.30-tól folyamatos gyóntatás és áldoztatás van a Ferences Kolostor négyszögletű udvarában,

Szentmisék reggel 7-kor és 8-kor vannak a kegytemplomban,
A főpapság 10.30-kor indul a Csíksomlyói Ferences Kolostor elől,
az ünnepi szentmise 11.30-kor kezdődik a Hármashalom oltárnál, a csíksomlyói Nyeregben,

19.00 órakor szentmise szentbeszéddel a Kegytemplomban,
éjszakai virrasztás, Csíksomlyó – Kegytemplom.

Vasárnap•szentmise a Kegytemplomban: reggel 7 és 8 órától
folyamatos áldoztatás és gyóntatás a kolostor négyszögletű udvarában
10:30 órakor ünnepi szentmise a Kegytemplomban
19 órától szentmise a Kegytemplomban


Hétfő, szentmisék ünnepi sorrendje a Kegytemplomban : reggel 8-kor, 10.30-kor és 19 órától


 

 

Szentmisék sorrendje:

Vasárnap és ünnepnapokon:

8, 1030, 1900 (március 27 – október 2-ig)

illetve 800, 1030, 1800 (október 3-tól)

Hétköznapokon:

730, 1800 (télen), illetve 730, 1900 órakor (nyáron)

 

Ünnepélyes Mária köszöntő:

Minden hónap első szombatján ünnepélyes Mária köszöntő rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel az esti szentmise után, nyári időszakban, 1900 órától és téli időszakban 1800 órától.

PÜNKÖSD

csiksomlyó felvételt készitette:szamfil

Alábbi Videó: FORRÁS:DUNA TV http://www.dunatv.hu/musor/videotar

 

 

1.A Csíksomlyói búcsú editvendeghaz.ewk.hu

Csíksomlyón a búcsújárás 1567 pünkösd szombatján kezdődött, amikor István gyergyóújfalusi pap hálaadó körmenetet vezetett ide azért, mert akkor május 15-én (PÜNKÖSD SZOMBATJÁN) a székelyek a Hargita Tolvajos-tetőjén (ott, ahol a 3-as kereszt áll) legyőzték János Zsigmond fejedelem seregét, aki a székelyeket jobbágysorba taszította és hitük elhagyására akarta őket kényszeríteni, hogy vegyék fel az unitárius vallást a római katolikus vallás helyett. A férfiak, amíg harcoltak, addig a nők és a gyermekek a csíksomlyói kegytemplomban imádkoztak, hogy Szűz Mária tartsa meg őket az ősi vallásukban a római katolikus vallásukban. Amikor a férfiak legyőzték János Zsigmond seregét a Tolvajos-tetőn (ott, ahol a 3-as kereszt is van) a kalapjukba nyírfaágat tettek a győzelem jeléül és úgy mentek vissza a csíksomylói kegytemplomhoz, hogy hálát adjanak a Szűz Anyának, hogy megsegítette őket és megtartotta az ősi vallásukban a római katolikus vallásukban.

csiksomlyó felvételt készitette:szamfil

És azóta vissznek haza a zarándokok nyírfaágat a csíksomlyói Pünkösdi zarándoklatukkor és a hagyomány szerint azóta imádkoznak annyi Miatyánkat, Üdvözlégyet és Hiszek egyet, ahány levél van a nyírfaágon, hogy a Szűz Annya Őket is megsegítse. Azóta évről-évre több 100.000-en zarándokolnak ide Csíksomlyóra Máriához a magyarok nagyasszonyához és a székelyek védőszentjéhez. E napon minden év Pünkösdjén 560-700.000 zarándok jön el Csíksomlyóra Mária lábához a Kárpát-medencéből, a Moldvai csángók Bákó megyéből, Nyugat Európából és Kanadából. editvendeghaz.ewk.hu

Mára már a csíksomlyói Pünkösdi bucsú, nemcsak a katolikusok bucsújáró helye, hanem az egész magyar nemzetünk bucsú járó helye lett. Csíksomlyóra egész évben zarándokolnak magyarok és nem magyarok Európa és Kanada több helységeiből. Csak a nagy bajok idején nem jöhettek körmenetben. Ceausescu uralma idején kollektíven nem jöhettek, de egyénileg nem volt tilos és a diktatúra alatt is sokan eljöttek Csíksomlyóra a Mária lábához, vagyis a Magyarok Nagyasszonyához és a Székelyek védőszentjéhez.

 

csiksomlyó felvételt készitette:szamfil

 

2.A Csíksomlyói búcsú

 

A csíksomlyói pünkösdi búcsú a székelyek legnagyobb ünnepe. Óriási tömegben jönnek ide a székely, csángó és távolabbi zarándokok, Máriát dicsérni és Szent Fiánál közbenjárását kérni. Csíksomlyói Segítő Máriának nagy faszobra a kegytemplom főoltárának díszeként áll magasan Szent István és Szent László király szobra között. E kegytemplom helyén a hagyomány szerint az itt letelepült bencések építettek először román stílusú templomot. Arról nincs adat, hogy ők mikor távoztak, és mikor kerültek ide a ferencesek, akik ma is Csíksomlyón vannak. Mária és a két király szobra eredetileg a ferencesek 1442-ben épült gótikus templomába készült. Amikor Mihály vajda zsoldosai Erdélyt dúlták, népét gyilkolták, a tatárok 1601-ben a templomot is elpusztították, de a szobrokat sem elégetni, sem elvinni nem bírták. Ezt az időt szemléletesen írja le Dávid Antal: Erdély nagy romlása c. trilógiájában. A szobrokat az 1661. évi török-tatár dúlás sem pusztította el. Ezután 1664-ben épült újjá a templom. A mai nagy barokk templom 1838-ban épült fel az omladozó régi helyén. Hasonló a ferencesek többi, andocsi, máriagyűdi, máriaradnai stb. búcsújáró templomához, de talán a csíksomlyói a legnagyobb. Csíksomlyó virágkorát az l661. évi dúlás utáni újjáépítésekor kezdte élni, amikor a székelyek egyik kultúrközpontjává fejlődött. Akkor elemi iskolát, tanítóképzőt, gimnáziumot, papneveldét, posztógyárat alapítottak itt a ferencesek. Gábor Áron is ebben a gimnáziumban tanult. 1676-ban kezdett itt működni Kájoni János híres nyomdája. A búcsújárás 1567 pünkösdjén kezdődött, amikor István gyergyóújfalui pap hálaadó körmenetet vezetett ide azért, mert akkor, május 15-én a székelyek a Hargita Tolvajos hágójában legyőzték János Zsigmond fejedelem seregét, aki a székelyeket jobbágysorba taszította, és a templomnál lévő felirat szerint hitük elhagyására akarta őket kényszeríteni. István pap volt a tolvajosi gyözelem egyik leglelkesebb szervezője. Azóta gyarapodó számban jöttek ide a zarándokok. 1995-ben a nagymisén résztvevők számát 560-600 ezerre becsülték. Csak a nagy bajok idején nem jöhettek körmenetben, néha egyébként sem. Ceausescu uralma idején kollektíven nem jöhettek, de egyénileg nem volt tilos.editvendeghaz.ewk.hu

csiksomlyó felvételt készitette:szamfil

A búcsú fő ünnepe pünkösd szombatján van. Ekkor délután 1 órakor tartják a nagy misét annak a széles hágónak a gyepén, amely a templom feletti, Jézus hegyének is mondott Kissomlyó és az azon túl emelkedő 1035m magas Nagysomlyó erdős hegye között mélyed be. Sokan már pénteken megjönnek és a szabadban virrasztva igyekeznek meglátni a Csíki havasok mögűl felbukkanó napot. A közeli falvakból reggel indulnak körmenettel, messzebbről vonattal utaznak Csíkszeredára, amellyel Csíksomlyó már egybeépült. A szeredaiak körmenete a vasútállomáshoz közeli kistemplomtól l0 órakor indul templomi zászlókkal, Máriát dicsérő énekekkel. Hozzájuk csatlakoznak vagy már előttük járnak a más városokból, falvakból jövő "keresztalják", és a menet fokozatosan több kilométer hosszú lesz. Énekeik között fel-felhangzik a "Boldogasszony anyánk... ne feledkezzél el szegény magyarokról" és a székely himnusz ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk" zárósorral.

csiksomlyo2a.jpg

Az elmúlt években a menetben magyar zászlót is vittek és a Himnuszt is énekelték, amelyek már tilosak. Amikor a menet a kegytemplomot. elhagyja, kettéválik. Az egyik ág Jézus hegyét északról megkerülve megy fel a nagymise helyére a hágóba. A másik ág jobbra fordul és felmegy a hegyre. Ahol a völgyben vezetö útról az ösvény a meredek hegyre indul, filagória alatt nagy, foglalt borvízforrás fakad. Felfelé félúton a kis Szent Anna kápolnától visszanézve lehet a templom, a Felcsíki medence és mögötte a Hargita látványában gyönyörködni. A hegytetőn a Salvator (Üdvözítő) kápolna áll. Ezt azért építették ide, mert az 1734-ben kelt felirat szerint Ezen a helyen láttatott az égből lebocsáttatni lajtorja és itten csodálatos processziórások énekszót hallattak..." Előtte a nagy kereszten felirat örökíti meg az István pap által Csíksomlyón vezetett első zarándoklatot. A hegyen át vonuló búcsúsok a másik menettel találkozva fokozatosan betöltik a hágó széles terét. A mise kezdetére legtöbben már a helyükön vannak az egyes tájegységeket jelző táblák alatt. Itt vannak Gyergyó, Felcsík, Alcsík, Udvarhelyszék, Kászon, Háromszék, a Maros- és Nyárád-mente székelyei. Sok nő piros-fekete csíkos székely szoknyát, lajbit, több férfi piros (lófő) vagy fekete (közszékely) szegésű fehér posztónadrágot, azaz "harisnyát" visel, egyes kászoni nők pedig különleges főkötőt.editvendeghaz.ewk.hu

 

csiksomlyó felvételt készitette:szamfil

Néhány magyarországi város zarándokai is táblával vannak. Gyímes táblája alatt gyímesi csángók ülnek a gyepen, ők szinte mind népviseletben jönnek, a nők oldalt nyitott tarka szoknyában, a férfiak vászonnadrágban, felette hordott vászoningben széles bőrövvel, báránybőr mellényben. Többségüknek ez még hétköznapi viselet. Ők 8-10 órát gyalogolnak, hogy megérkezzenek a misére. Úgy tervezték, hogy az idén János Pál pápa pannonhalmi látogatása idején Csíksomlyóra is ellátogat és Ő celebrálja a nagymisét, de ehhez a hatalom nem járult hozzá, miután Csíkszeredán "érsekséget" szervezett az államvallásnak. A misén többen kis nyírfaágat tartanak, "Mária jelét", amely feltehetően valamilyen keletről hozott ősi rítus maradványa. A nyírfaágat megőrzik a bőcső emlékeként. A templomban többek között román nyelven is tartanak misét a magyarul már nem tudó moldvai csángóknak. Még pünkösd keddjén is van zarándokmise. A bőcsősok szokása, hogy valamely tárgyukat Máriának a templom körüljárható oltára felett magasan álló szobrához érintik az ehhez segédkező két leány közreműködésével. Egyes keresztalják már szombaton hazaindulnak, mások maradnak, vagy csak vasárnap jönnek. Sokan az éjszakát is a templomban töltik, mások a szabadban, és lesik a felkelő napot.(Dr. Gábriel András, Természetbarát Híradó, 1996 www,fsz.bme.hu/mtsz/utleiras/csiksom.html

 

csiksomlyó felvételt készitette:szamfil

Erdélyi szálláshely, Erdélyi szállás, Erdélyi szállások, Erdely, Szállás erdélyben, Erdély szállás, erdélyi nyaralás, erdélyi kirándulás, szállás erdélyben 

Copyright © 2009 szamfil1@gmail.com Minden jog fenntartva.

--------------------- 

Hírek

 •  

   

   

  IP ellenőrző

   

   

   

  Free counters!

  .

   

Weboldal készítés ingyen

Asztali nézet